Sfairadora

  • Referenční příručka

find_str

find_str(str, substr)
find_str(str, pos, substr)
Nalezne index prvního výskytu řetězce substr v řetězci str. Pokud je zadán i parametr pos, obsahuje pozici, od které se má začít hledat.
Funkce vrací index prvního výskytu hledaného řetězce. První znak řetězce má index 0. Pokud je pos záporné, bere se jeho hodnota 0. Pokud řetězec nebyl nalezen, výsledkem je chyba, kterou lze ošetřit například konstrukcí try. Pokud je pozice pos za koncem řetězce str, hledaný řetězec není nikdy nalezen.
Poznámka: tato funkce slouží k prohledávání řetězců znaků. K prohledávání binárních dat slouží analogická funkce find_bytes.

Parametry

str
Text, ve kterém hledat. Typ String nebo Text.
substr
Text, který hledat. Typ String nebo Text.
pos
Pozice, od které hledat. Typ Int. Hodnota 0 znamená začátek řetězce str.

Výsledek

Výsledek je pozice nalezeného řetězce (typ Int) nebo chyba.

Viz též