Sfairadora

  • Referenční příručka

flood_fill

var_bmp <- flood_fill(x, y, barva, výplň)
var_bmp <- flood_fill(x, y, barva, výplň, mód)
Parametr var_bmp je l-hodnota určující proměnnou typu Bitmap (obrázek). Funkce v obrázku v této proměnné vyplní uzavřenou oblast.

Parametry

var_bmp
l-hodnota typu Bitmap, do níž se má kreslit.
x, y
souřadnice bodu, odkud se má oblast začít vyplňovat.
barva
barva určující hranici oblasti, která se má vyplnit. Přesná interpretace parametru barva závisí na parametru mód.
výplň
výplň, kterou se má vykreslit definovaná oblast.
mód
parametr typu Bool. Pokud je TRUE nebo nezadán, parametr barva určuje hranici oblasti, která se má vyplnit. Pokud je FALSE, parametr barva určuje barvu oblasti, která se má vyplnit (vyplňování pokračuje tak dlouho, dokud má oblast danou barvu).

Výsledek

Výsledkem je l-hodnota odkazující na měněný obrázek.