Sfairadora

Řídící konstrukce

●
block
●
break
●
for
●
if
●
return
●
switch
●
try
●
while