Sfairadora

  • Referenční příručka

get_day_name

get_day_name(den)
get_day_name(den, zkratka)
get_day_name(den, zkratka, jazyk)
Funkce vrátí jméno dne v týdnu v přirozeném jazyce. Výsledek je typu String.

Parametry

den
celé číslo v rozmezí 0–6, udávající den v týdnu, jehož jméno se má zjistit. 0 je pondělí. Pokud není hodnota v požadovaném rozmezí, je výsledkem chyba.
zkratka
parametr typu Bool. Pokud je TRUE, funkce vrací zkratku jména, pokud není zadán nebo je FALSE, vrací plné jméno.
jazyk
jedna z konstant určující jazyk, ve kterém se má název zjistit (viz kapitolu Konstanty – Jazyky). Pokud jazyk není zadán, použije se hodnota ze sekce dokumentu Nastavení.

Viz též