Sfairadora

get_folder

get_folder(fname)
Vrátí cestu ke složce, kde je uložen soubor, jehož cesta je předána parametrem (tj. odstraní jméno souboru). Parametr i výsledek jsou typu String.

Viz též