Sfairadora

  • Referenční příručka

get_format

get_format(obrázek)
Zjistí aktuální formát obrázku (typ Bitmap). Výsledná hodnota je řetězec udávající formát obrázku.

Viz též