Sfairadora

  • Referenční příručka

get_pixel

get_pixel(obrázek, x, y)
Vrátí barvu pixelu obrázku (typ Bitmap) na souřadnicích x, y. Souřadnice mají počátek v levém horním rohu. Souřadnice jsou typu Int.
Výsledná hodnota má typ Color. Pokud má obrázek paletu nebo je černobílý, hodnota barva pixelu je převedena na typ Color.
Pokud je hodnota souřadnic mimo obrázek, je výsledkem chyba.

Viz též