Sfairadora

  • Referenční příručka

insert

insert(text, odst, pos, str)
var_txt <- insert(odst, pos, str)
První varianta vloží do textu text, do odstavce s indexem odst na pozici pos řetězec str. Změněný text vrátí jako výsledek. Parametr text zůstane nezměněn. Druhá varianta vloží do proměnné (či datové položky) var_txt, do odstavce s indexem odst na pozici pos řetězec str, tj. změní obsah proměnné var_txt. Pokud je index odstavce odst větší než počet odstavců v text nebo pozice pos větší než počet znaků v odstavci, výsledkem je chyba.

Parametry

text
Rich_text
var_str
l-hodnota typu Rich_text.
odst
index odstavce, do kterého se vkládá. Typ Int. Odstavce jsou indexovány od nuly. Pokud text obsahuje tabulku, jsou odstavce v tabulce číslovány po řádcích tabulky.
pos
pozice v odstavci, kam se vkládá. Typ Int. Hodnota 0 znamená začátek odstavce.
str
vkládaný řetězec typu Rich_string.

Výsledek

První varianta vrací výsledný text typu Rich_text.
Druhá varianta vrací l-hodnotu odkazující na měněnou var_txt.

Viz též