Sfairadora

insert

insert(seq, seq_elem)
insert(seq, pos, seq_elem)
var_seq <- insert(seq_elem)
var_seq <- insert(pos, seq_elem)
Do sekvence vloží nový prvek nebo prvky. Pokud je zadán parametr pos, vkládají se nové prvky na tento index sekvence, jinak na konec. První dvě varianty vkládají prvky do sekvence seq, tento parametr však nechají beze změny, výslednou upravenou sekvenci vrátí jako výsledek. Druhé dvě varianty upravují na místě hodnotu proměnné či datové položky var_seq.

Parametry

seq
sekvence, do které se vkládá.
var_seq
l-hodnota typu sekvence, jejíž hodnota se má upravit vložením prvků.
pos
pozice, na kterou se vkládá. Typ Int. Hodnota 0 znamená začátek sekvence seq resp. var_seq. Záporná hodnota nebo hodnota za koncem sekvence je chyba.
seq_elem
vkládaný prvek nebo prvky. Pokud je parametr stejného typu, jako prvek sekvence seq, vkládá se tento jeden prvek. Pokud je stejného typu, jako sekvence seq, vkládají se všechny prvky sekvence.

Výsledek

První dvě varianty vracejí výslednou sekvenci, která je stejného typu, jako parametr seq.
Druhé dvě varianty vracejí l-hodnotu odkazující na proměnnou var_seq.

Viz též