Sfairadora

  • Referenční příručka

insert

insert(str1, pos, str2)
var_str <- insert(pos, str2)
První varianta vloží do řetězce str1 na pozici pos řetězec str2. Změněný řetězec vrátí jako výsledek. Parametr str1 zůstane nezměněn. Druhá varianta vloží do proměnné (či datové položky) var_str na pozici pos řetězec str2, tj. změní obsah proměnné var_str. Pokud je pozice pos záporná nebo větší než délka řetězce str1, výsledkem je chyba.

Parametry

str1
Binary, String, Text nebo Rich_string
var_str
l-hodnota typu Binary, String, Text, Rich_string nebo Rich_text
pos
pozice, na kterou se vkládá. Typ Int. Hodnota 0 znamená začátek řetězce str1 resp. var_str.
str2
vkládaný řetězec. Typ: Char, nebo String. Pokud je str1 typu Text, může být i typu Text. pokud je str1 typu Rich_string, může být i typu Rich_string, Pokud je str1 typu Binary, musí být rovněž typu Byte nebo Binary.

Výsledek

První varianta vrací výsledný řetězec, který je stejného typu, jako parametr str1.
Druhá varianta vrací l-hodnotu odkazující na měněnou var_str.

Viz též