Sfairadora

  • Referenční příručka

is_end

is_end(f)
Parametr f je proměnná typu soubor (File). Funkce vrací TRUE, jestli že je ukazovátko souboru za koncem jeho dat, jinak FALSE.
Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Viz též