Sfairadora

  • Referenční příručka

is_first_pass

is_first_pass(řídící-proměnná)
Parametrem je název řídící proměnné cyklu for. Operátor vrací TRUE, pokud jde o první průchod tělem cyklu. Pokud je výraz jazyka Enki použit uvnitř šablony jazyka Enkidu, lze tímto operátorem zjišťovat i počet průchodů cyklu for jazyka Enkidu.

Viz též