Sfairadora

is_potential

is_potential(lval)
is_potential(ref)
Zjistí, zda l-hodnota lval, případně reference ref (typ Dref) identifikuje datovou položku, která může existovat. Funkce vrací TRUE, pokud datová položka existuje, nebo neexistuje, protože je nepovinná, nebo neexistuje, protože reference vede přes sekvenci, která má příliš málo prvků, takže vložením dodatečných prvků by se datová položka vytvořila. V ostatních případech vrací FALSE. Hodnotu typu Dref lze vytvořit přetypováním z typu String.

Viz též