Sfairadora

  • Referenční příručka

last_error

last_error
Proměnná typu Error automaticky vytvářená ve větvi else příkazu try. Pro podrobnosti viz kapitolu o zpracování chyb.