Sfairadora

  • Referenční příručka

ln

ln(x)
Určí hodnotu přirozeného logaritmu hodnoty x. Parametr i výsledek jsou reálná čísla.
Pokud hodnota neexistuje, je výsledkem chyba.

Viz též