Sfairadora

max

max(x, y)
max(typ)
První varianta vrátí větší z hodnot x a y. Parametry mohou být jakékoli uspořádané typy (viz operátory porovnání). Výsledek je stejného typu jako parametry.
Druhá varianta vrátí maximální hodnotu daného typu. Předaný typ musí být skalární. Pokud daný typ nemá definovanou maximální hodnotu, nebo není skalární, je výsledkem chyba. Výsledek je typu, který byl předán jako parametr. Například max(Byte) vrací 255.

Viz též