Sfairadora

Spojení formátů odstavců

x | y
Spojí dva formáty znaků (typ Rich_pformat) tak, že atributy výsledku, které byly určeny i ve formátu y budou mít hodnotu z formátu y. Ty, které ve formátu y určeny nebyly, budou mít hodnotu z formátu x.
Pro podrobnosti a příklady viz analogický operátor spojení formátu znaků.

Viz též