Sfairadora

  • Referenční příručka

message_box

message_box(titulek, text, tlačítka)
message_box(ikona, titulek, text, tlačítka)
message_box(err)
message_box(titulek, text, err, tlačítka)
message_box(ikona, titulek, text, err, tlačítka)
Zobrazí okno s hlášením a danými tlačítky. Vrací informaci o tom, které tlačítko bylo stisknuto.

Parametry

ikona
pokud je parametr zadán, určuje ikonu, která bude vykreslena vlevo od hlášení. Typ Icon. Typicky je užita jedna z konstant ikon.
titulek
titulek okna s hlášením. Typ String.
text
text hlášení. Typ Rich_string.
err
hodnota typu Error, jejíž obsah se vypíše do okna.
tlačítka
seznam tlačítek. Sekvence typu Seq(Msg_box_button). Pro standardní kombinace tlačítek lze použít jednu z níže uvedených konstant.

Konstanty pro standardní tlačítka

Název
Popis
MBB_OK
Tlačítko OK.
MBB_CANCEL
Tlačítko Zrušit.
MBB_OK_CANCEL
Tlačítka OK a Zrušit.
MBB_YES_NO
Tlačítka Ano a Ne.
MBB_YES_NO_CANCEL
Tlačítka Ano, Ne a Zrušit.
Konstanty jsou typu Seq(Msg_box_button).

Typ Msg_box_button

Typ složky
Název složky
Popis
Rtf
title
Text titulku ve formátu RTF.
Int
value
Hodnota vrácená funkci message_box, pokud je stisknuto toto tlačítko.
Bool
active
Pokud je TRUE, tlačítko má být po zobrazení hlášení aktivní, takže pro jeho stisknutí stačí stisknout Enter.
Bool
ok
Pokud je TRUE, tlačítko je ekvivalentní tlačítku OK – jeho hodnota bude vrácena při stisknutí kláves Ctrl+Enter.
Bool
cancel
Pokud je TRUE, tlačítko je ekvivalentní tlačítku Zrušit – jeho hodnota bude vrácena, pokud je okno s hlášením zavřeno klávesou Esc nebo tlačítkem s křížkem vlevo nahoře v titulku okna.
Pokud žádné tlačítko nemá tuto složku nastavenu na TRUE, okno hlášení nejde zavřít jinak, než stisknutím jednoho z definovaných tlačítek.

Výsledek

Jako výsledek je vrácena hodnota value tlačítka, jímž bylo okno s hlášením zavřeno. Pokud je použita některá ze sad standardních tlačítek, jsou definovány následující konstanty pro návratové hodnoty:
Název
Popis
MB_OK (0)
Tlačítko OK.
MB_CANCEL (1)
Tlačítko Zrušit.
MB_YES (2)
Tlačítko Ano.
MB_NO (3)
Tlačítko Ne.
Konstanty jsou typu Int.

Viz též