Sfairadora

Zbytek po dělení

x mod y
x % y
Určí zbytek po dělení hodnot typů Int, Int8, Int16, Int64, Byte, Word, Dword a Qword. Výsledek je vždy stejného typu, jako parametry.
Verze s klíčovým slovem mod a se znakem % (procento) jsou totožné, zohledňují zvyklosti v různých programovacích jazycích.
Při pokusu o dělení nulou je výsledkem chyba.
Celočíselný podíl lze získat operátorem div.