Sfairadora

  • Referenční příručka

Násobení

x * y
<Int> * <String>
<Int> * <Rich_string>
Umožňuje násobit hodnoty typů Int, Int8, Int16, Int64, Byte, Word, Dword, Qword a Real. Výsledek je vždy stejného typu, jako parametry.
Pokud by pro celá čísla výsledek přesáhl maximální hodnotu daného typu, dojde k přetečení, které se nepovažuje za chybu. Tedy např. [Byte]5*[Byte]100 má výsledek 244. Přetečení u reálných čísel je chyba.
Poslední dvě varianty umožňují replikovat řetězec (typ String či Rich_string). Výsledek je příslušného řetězcového typu. Např. 5 * "Abc" má výsledek "AbcAbcAbcAbcAbc". Pokud by byl v případě replikace řetězce číselný parametr záporný nebo větší než 1000, výsledkem je chyba.