Sfairadora

Konstanty NONE a INIT

Sfairadora definuje dva speciální typy – None a Init; každý má jedinou hodnotu – NONE a INIT.
Hodnota NONE se chápe jako „žádná data“. Vracejí jí funkce, které jinou hodnotu nepotřebují vracet.
Hodnota INIT sama o sobě nic neoznačuje, nicméně typ Init má definované slabé konverze na všechny ostatní typy. Užití konstanty INIT na libovolném místě je tedy ekvivalentní užití výchozí hodnoty požadovaného typu, aniž by bylo nutné vědět, který typ je právě potřeba. Explicitním přetypováním lze získat výchozí hodnotu daného typu.
Hodnotu INIT lze například použit pro vymazání obsahu sekvence (sekvence bude přítomná, ale nebude obsahovat žádné prvky) nebo naopak vytvoření nepřítomné nepovinné hodnoty:
document.data.tabulka = INIT;