Sfairadora

Není rovno

x != y
Porovnání hodnot x a y. Pokud je x různé od y vrací TRUE, jinak FALSE. Pokud nejsou zadány hodnoty stejného typu, provede se nejprve konverze na společný typ. Pokud se má provést porovnání bez konverze, je třeba použít operátor ne-identity !==.