Sfairadora

num_to_words

num_to_words(n)
num_to_words(n, sep)
num_to_words(n, sep, jazyk)
Převede číslo na slovní reprezentaci. Parametr n je číslo, které se má převést. Do slov se převádí pouze celočíselná část čísla. Číslo může být záporné. Pokud v absolutní hodnotě překročí bilion, je výsledkem chyba. Pokud je zadán parametr sep (typ Char), použije se jako oddělovač slov čísla. Pokud není zadán, nebo je zadána konstanta 0, nejsou slova oddělována. Parametr jazyk určuje, ve kterém jazyce má být číslo vypsáno. Pokud pro daný jazyk funkce není implementována, vrátí číselnou reprezentaci čísla. Pokud jazyk není zadán, použije se hodnota ze sekce dokumentu Nastavení. Seznam přípustných konstant lze najít v kapitole Konstanty – Jazyky.

Viz též