Sfairadora

  • Referenční příručka

Obrys

Pro většinu vykreslovaných útvarů lze zadat styl čáry, kterou se má vykreslit obrys útvaru. Parametr funkcí určující obrys má typ Pen_union, který umožňuje zadat buď konstantu NONE určující, že se obrys nemá vykreslovat, nebo barvu (typ Color) pomocí funkce color, určující čáru dané barvy o tloušťce jeden bod, nebo typ Pen umožňující plně určit parametry čáry – například {style: PEN_SOLID, width: 3, color: color(200, 0, 0)}.