Sfairadora

parse_date

parse_date(str)
parse_date(str, přesnost)
parse_date(str, přesnost, jazyk)
parse_date(str, form)
parse_date(str, form, přesnost)
parse_date(str, form, přesnost, jazyk)
Načte datum z textové reprezentace. Výsledek je typu Date.

Parametry

str
řetězec (typ String), který se má dekódovat.
přesnost
celé číslo: 0 – krátký formát data, jinak dlouhý.
jazyk
jedna z konstant určující jazyk, podle jehož konvencí je datum formátováno (viz kapitolu Konstanty – Jazyky). Pokud jazyk není zadán, použije se hodnota ze sekce dokumentu Nastavení.
form
Formátovací řetězec (typ String), podle kterého se textová reprezentace dekóduje. Pokud není zadán, použije se standardní pro daný jazyk. Formátovací řetězec sestává ze symbolů, které se okopírují do výstupu a speciálních znaků (popsány níže), za které se dosadí konkrétní hodnoty z parametru dt.

Formátovací řetězec

Symbol
Popis
yy
Rok, vždy dvě cifry.
yyyy
Rok, čtyři cifry.
M
Pořadové číslo měsíce.
MM
Pořadové číslo měsíce, vždy dvě cifry. Hodnoty menší než 10 mají úvodní nulu.
MMM
Zkrácený název měsíce.
MMMM
Plný název měsíce.
d
Číslo dne v měsíci.
dd
Číslo dne v měsíci, vždy dvě cifry.
ddd
Zkrácený název dne v týdnu.
dddd
Plný název dne v týdne.
'xxx'
Konstantní řetězec xxx.

Viz též