Sfairadora

parse_date_time

parse_date_time(str)
parse_date_time(str, přesnost)
parse_date_time(str, přesnost, jazyk)
parse_date_time(str, form)
parse_date_time(str, form, přesnost)
parse_date_time(str, form, přesnost, jazyk)
Načte datum a čas z textové reprezentace. Výsledek je typu Date_time.

Parametry

str
Řetězec (typ String), který se má dekódovat.
přesnost
celé číslo, udávající, kolik číslic je obsaženo v čase: 0 – h:00, 1 – h:m0, 2 – h:mm, 3 – h:mm:s0… Pokud přesnost nezahrnuje sekundy (přesnost je menší než 3), nebudou sekundy ze vstupního řetězce načítány.
jazyk
jedna z konstant určující jazyk, podle jehož konvencí je datum a čas formátován (viz kapitolu Konstanty – Jazyky). Pokud jazyk není zadán, použije se hodnota ze sekce dokumentu Nastavení.
form
Formátovací řetězec (typ String), podle kterého se textová reprezentace dekóduje. Pokud není zadán, použije se standardní pro daný jazyk. Formátovací řetězec sestává ze symbolů, které se okopírují do výstupu a speciálních znaků (popsány níže), za které se dosadí konkrétní hodnoty z parametru dt.

Formátovací řetězec

Symbol
Popis
yy
Rok, vždy dvě cifry.
yyyy
Rok, čtyři cifry.
M
Pořadové číslo měsíce.
MM
Pořadové číslo měsíce, vždy dvě cifry. Hodnoty menší než 10 mají úvodní nulu.
MMM
Zkrácený název měsíce.
MMMM
Plný název měsíce.
d
Číslo dne v měsíci.
dd
Číslo dne v měsíci, vždy dvě cifry.
ddd
Zkrácený název dne v týdnu.
dddd
Plný název dne v týdne.
h
Hodiny, dvanáctihodinový cyklus.
hh
Hodiny, dvanáctihodinový cyklus, vždy dvě cifry.
H
Hodiny, čtyřiadvacetihodinový cyklus.
HH
Hodiny, čtyřiadvacetihodinový cyklus, vždy dvě cifry.
m
Minuty.
mm
Minuty, vždy dvě cifry.
s
Sekundy.
ss
Sekundy, vždy dvě cifry.
t
Rozlišení dopoledne/odpoledne (např. pro angličtinu AM/PM).
'xxx'
Konstantní řetězec xxx.

Viz též