Sfairadora

parse_time

parse_time(str)
parse_time(str, přesnost)
parse_time(str, přesnost, jazyk)
parse_time(str, form)
parse_time(str, form, přesnost)
parse_time(str, form, přesnost, jazyk)
Načte čas z textové reprezentace. Výsledek je typu Time.

Parametry

str
Řetězec (typ String), který se má dekódovat.
přesnost
celé číslo, udávající, kolik číslic je obsaženo v čase: 0 – h:00, 1 – h:m0, 2 – h:mm, 3 – h:mm:s0… Pokud přesnost nezahrnuje sekundy (přesnost je menší než 3), nebudou sekundy ze vstupního řetězce načítány.
jazyk
jedna z konstant určující jazyk, podle jehož konvencí je čas formátován (viz kapitolu Konstanty – Jazyky). Pokud jazyk není zadán, použije se hodnota ze sekce dokumentu Nastavení.
form
Formátovací řetězec (typ String), podle kterého se textová reprezentace dekóduje. Pokud není zadán, použije se standardní pro daný jazyk. Formátovací řetězec sestává ze symbolů, které se okopírují do výstupu a speciálních znaků (popsány níže), za které se dosadí konkrétní hodnoty z parametru dt.

Formátovací řetězec

Symbol
Popis
h
Hodiny, dvanáctihodinový cyklus.
hh
Hodiny, dvanáctihodinový cyklus, vždy dvě cifry.
H
Hodiny, čtyřiadvacetihodinový cyklus.
HH
Hodiny, čtyřiadvacetihodinový cyklus, vždy dvě cifry.
m
Minuty.
mm
Minuty, vždy dvě cifry.
s
Sekundy.
ss
Sekundy, vždy dvě cifry.
t
Rozlišení dopoledne/odpoledne (např. pro angličtinu AM/PM).
'xxx'
Konstantní řetězec xxx.

Viz též