Sfairadora

  • Referenční příručka

pass_count

pass_count(řídící-proměnná)
Parametrem je název řídící proměnné cyklu for. Operátor vrací počet proběhlých průchodů tělem cyklu. Při prvním průchodu vrací 0, v dalším 1 atd. Pokud je výraz jazyka Enki použit uvnitř šablony jazyka Enkidu, lze tímto operátorem zjišťovat i počet průchodů cyklu for jazyka Enkidu.

Viz též