Sfairadora

  • Referenční příručka

pformat

pformat(rtxt, odst)
Zjistí formát odstavce s indexem odst ve formátovaném řetězci rtxt (typu Rich_text). Odstavce se indexují od 0, v tabulce po řádkách. Výsledek je formát znaků (typ Rich_pformat)

Viz též