Sfairadora

Zobrazení

Funkce zde popsané umožňují jednak dynamicky vytvářet okna a dialogy během vyhodnocování výrazu v jazyce Enki, jednak poskytují nástroje pro zjišťování vlastností a manipulaci se zobrazením, ve kterém je výraz umístěn.
Pro porozumění těmto funkcím je třeba rozumět R-D/C modelu zobrazení a pojmu definičního typu dispelu.

Okna a dialogy

●
ask
●
edit

Příkazy zobrazení