Sfairadora

put

put(seq, elem)
var_seq <- put(elem)
Na začátek sekvence vloží prvek elem. První varianta vkládá prvek do sekvence seq, tento parametr však nechá beze změny, výslednou upravenou sekvenci vrátí jako výsledek. Druhá varianta upravuje na místě hodnotu proměnné či datové položky var_seq.

Výsledek

První varianta vrací výslednou sekvencí, která je stejného typu, jako parametr seq.
Druhá varianta vrací l-hodnotu odkazující na proměnnou var_seq.

Viz též