Sfairadora

  • Referenční příručka

rcf_bold

rcf_bold(hodnota)
Vytvoří formát znaků s atributem tučné písmo nastaveným podle parametru hodnota – jedna z konstant přepínačů formátů.