Sfairadora

  • Referenční příručka

rcf_expand

rcf_expand(hodnota)
Vytvoří formát znaků s atributem rozteč znaků nastaveným podle parametru hodnota (typ Int). Hodnota se zadává v dvacetinách bodu (twip). Záporná hodnota indikuje smrštění znaků.