Sfairadora

  • Referenční příručka

rcf_get_font

rcf_get_font(rcf)
Zjistí název písma (font) ze znakového formátu rcf (typ Rich_cformat). Výsledek je typu String|None.