Sfairadora

rcf_get_outline

rcf_get_outline(rcf)
Zjistí hodnotu atributu obrys ze znakového formátu rcf (typ Rich_cformat). Výsledek je typu Int|None – jedna z konstant přepínačů formátů nebo NONE.
Formát znaků obrys současná implementace Sfairadory nevykresluje. Atribut je zahrnut jen z důvodů kompatibility s formátem RTF.