Sfairadora

rcf_get_strike

rcf_get_strike(rcf)
Zjistí hodnotu atributu přeškrtnuté písmo ze znakového formátu rcf (typ Rich_cformat). Výsledek je typu Int|None – jedna z konstant přepínačů formátů nebo NONE.