Sfairadora

  • Referenční příručka

rcf_get_underline

rcf_get_underline(rcf)
Zjistí hodnotu atributu podtržení ze znakového formátu rcf (typ Rich_cformat). Výsledek je typu Int|None – jedna z konstant přepínačů formátů nebo NONE.
Skutečná podoba podtržení, je-li zapnuto, je určena stylem podtržení (rcf_get_ul_style).