Sfairadora

rcf_hidden

rcf_hidden(hodnota)
Vytvoří formát znaků s atributem skryté písmo nastaveným podle parametru hodnota – jedna z konstant přepínačů formátů.