Sfairadora

rcf_kerning

rcf_kerning(hodnota)
Vytvoří formát znaků s minimální výškou písma pro párování znaků nastaveným podle parametru hodnota (typ Int). Hodnota je v polovinách bodu. Párováním znaků se rozumí horizontální posunutí určitých znaků (např. VA) tak, aby se jejich rozestupem zohlednil jejich tvar. Tato funkce se bude při vykreslování užívat pro znaky s velikostí písma nad zadanou hodnotou.