Sfairadora

  • Referenční příručka

rcf_scaps

rcf_scaps(hodnota)
Vytvoří formát znaků s atributem kapitálky nastaveným podle parametru hodnota – jedna z konstant přepínačů formátů. Kapitálky se vykreslují jako velká písmena abecedy velikosti malých písmen.