Sfairadora

  • Referenční příručka

rcf_shadow

rcf_shadow(hodnota)
Vytvoří formát znaků s atributem stín nastaveným podle parametru hodnota – jedna z konstant přepínačů formátů. Formát znaků stín současná implementace Sfairadory nevykresluje. Atribut je zahrnut jen z důvodů kompatibility s formátem RTF.