Sfairadora

  • Referenční příručka

rcf_style

rcf_style(název)
rcf_style(název, ext_data)
Vytvoří formát znaků se odkazem na styl podle parametru název (typ String). Parametr ext_data jsou rozšiřující data stylu. Jejich zadání je ekvivalentní použití funkce rcf_ext_data.