Sfairadora

rcf_underline

rcf_underline(hodnota)
Vytvoří formát znaků s atributem podtržení nastaveným podle parametru hodnota – jedna z konstant přepínačů formátů. Skutečná podoba podtržení, je-li zapnuto, je určena stylem podtržení (rcf_ul_style).