Sfairadora

  • Referenční příručka

read_binary

read_binary(f, typ)
read_binary(bin, pos, typ)
Funkce načte hodnotu v binárním formátu ze souboru nebo z dat typu Binary.
V první variantě funkce je zadán parametr f je proměnná typu soubor (File). Předpokládá se, že soubor je otevřen pro čtení.
V druhé variantě jsou zadána data typu Binary a proměnnou pos typu Int, která označuje pozici v binárních datech, odkud se má hodnota načíst. Po návratu z funkce je hodnota v proměnné pos upravena tak, aby ukazovala za načtená data. Proměnná pos tedy funguje analogicky k ukazovátku v souboru.
Funkce načte hodnotu zadanou parametrem typ, posune ukazovátko a hodnotu vrátí jako výsledek (parametr typ tedy určuje, co se má načíst, a zároveň typ výsledku). Takto lze načíst jakýkoli typ, který byl dříve uložen funkcí write_binary.
Formát ukládání některých typů je standardizován. Pro ně lze načítat data uložená i jinak, než funkcí write_binary. Jde o tyto typy:
Typ
Ukládaný formát
Byte, Word, Dword, Qword, Int8, Int16, Int, Int64, Char
Binární formát (1, 2, 4 nebo 8 bajtů). Nejméně významný bajt uložen první. Typ Char se ukládá jako 4 bytová hodnota Unicode.
Real
Osm bajtů reálného čísla (ANSI/IEEE Standard 754-1985)
String
2 bajty (Word) velikost. Pokud velikost řetězce přesáhne 65534 bajtů, je uložena konstanta 0xFFFF následovaná 4 bajty (Dword) velikosti. Následuje příslušný počet znaků.
Bitmap
Obrázek v některém z podporovaných standardních formátů.
Funkci read_binary(f, Bitmap) lze tedy použít k načítání standardních souborů s obrázkem.
Pole výše uvedených typů
Odpovídající počet prvků podle popisu výše.
Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Viz též