Sfairadora

read_line

read_line(f)
Parametr f je proměnná typu soubor (File). Předpokládá se, že jde o textový soubor otevřený pro čtení. Funkce načte jeden řádek od aktuální pozice ukazovátka a vrátí jej jako hodnotu typu String. Ukazovátko nastaví na začátek dalšího řádku. Řádek je ukončen buď znakem LF (kód 10), CR (kód 13), dvojicí CR LF nebo koncem souboru. Ukončovací znaky řádku nejsou zahrnuty do výsledku.
Pokud dojde k chybě, nebo v souboru již nezbývají žádné další řádky, výsledkem je hodnota Error.
Poznámka: k detekci, že byl dosažen konec souboru lze použít funkci is_end.

Viz též