Sfairadora

  • Referenční příručka

read_text

read_text(f)
read_text(fname)
Parametr f je proměnná typu soubor (File). Alternativně lze zadat název souboru fname (typ String). Funkce načte obsah souboru a vrátí jej jako typ Text.
Pokud je parametr typu File, předpokládá se, že jde o soubor otevřený pro čtení. Při návratu je ukazovátko posunuto na konec souboru.
Pokud dojde k chybě, výsledkem je hodnota Error.

Viz též