Sfairadora

  • Referenční příručka

Zjištění reference

&l_hodnota
Zjistí referenci (typ Dref) k danému odkazu na datovou položku (tj. k dané l-hodnotě). Pro podrobnosti viz kapitolu o odkazech na data. Získanou hodnotu typu Dref lze například převést na String operátorem přetypování a následně analyzovat.

Viz též