Sfairadora

remove_element

remove_element(seq, pos)
remove_element(seq, pos, var_elem)
var_seq <- remove_element(pos)
var_seq <- remove_element(pos, var_elem)
Ze sekvence odstraní prvek z indexu pos. Pokud je zadán parametr var_elem, jde o proměnnou, kam se uloží hodnota odstraněného prvku. První dvě varianty odstraňují prvky ze sekvence seq, tento parametr však nechají beze změny, výslednou upravenou sekvenci vrátí jako výsledek. Druhé dvě varianty upravují na místě hodnotu proměnné či datové položky var_seq.

Parametry

seq
sekvence, ze které se vyjímá.
var_seq
l-hodnota typu sekvence, jejíž hodnota se má upravit vyjmutím prvku.
pos
pozice, ze které se vyjímá. Typ Int. Hodnota 0 znamená začátek sekvence seq resp. var_seq. Pokud je pozice pos záporná nebo větší než počet prvků sekvence seq, výsledkem je chyba.
var_elem
l-hodnota stejného typu, jako je prvek sekvence seq. Určuje, kam bude uložen vyjmutý prvek.

Výsledek

První dvě varianty vracejí výslednou sekvencí, která je stejného typu, jako parametr seq.
Druhá varianta vracejí l-hodnotu odkazující na proměnnou var_seq.

Viz též