Sfairadora

  • Referenční příručka

remove_optional

remove_optional(lval)
Parametr lval musí být l-hodnota identifikující nepovinnou datovou položku. Funkce odstraní její hodnotu. Funkce nevrací žádnou hodnotu (typ None).
Pokud l-hodnota neidentifikuje existující datovou položku, výsledkem je chyba.
Poznámka: ekvivalentně lze nepovinnou položku odstranit přiřazením hodnoty NONE.

Viz též