Sfairadora

remove

remove(seq, pos, n)
remove(seq, pos, n, var_seq2)
var_seq <- remove(pos, n)
var_seq <- remove(pos, n, var_seq2)
Ze sekvence odstraní n prvků počínaje indexem pos. Pokud je zadán parametr var_seq2, jde o proměnnou, kam se uloží odstraněné hodnoty. První dvě varianty odstraňují prvky ze sekvence seq, tento parametr však nechají beze změny, výslednou upravenou sekvenci vrátí jako výsledek. Druhé dvě varianty upravují na místě hodnotu proměnné či datové položky var_seq.

Parametry

seq
sekvence, ze které se vyjímá.
var_seq
l-hodnota typu sekvence, jejíž hodnota se má upravit vyjmutím prvků.
pos
pozice, ze které se vyjímá. Typ Int. Hodnota 0 znamená začátek sekvence seq resp. var_seq. Pokud je pozice pos záporná nebo větší než počet prvků sekvence seq, výsledkem je chyba.
n
počet prvků, které se mají vyjmout. Pokud v sekvenci zbývá od pozice pos méně prvků než n, odstraní se všechny.
var_seq2
l-hodnota stejného typu, jako je seq. Určuje, kam budou uloženy vyjmuté prvky.

Výsledek

První dvě varianty vracejí výslednou sekvencí, která je stejného typu, jako parametr seq.
Druhá varianta vracejí l-hodnotu odkazující na proměnnou var_seq.

Viz též